מבנים לתעשייה

מבנים משמשים הן לצורך מגורים והן לצרכים תעשייתיים. מבנה תעשיה מהווה נכס נדל"ן אשר נועד לצורך שימוש בענפי התעשייה השונים כגון: תעשיית התרופות, טקסטיל, תעשיית המזון, פלסטיקה וכדומה. בדבר הייחודי במבנים מסוג זה הוא העובדה שהם מוקמים ומותאמים באופן ייעודי לצורך התעשייה לה הם משתמשים. אין הגדה גנרית של מבנה תעשיה, מכיוון שכל מבנה שונה על פי שימושיו וסוג הענף התעשייתי אליו הוא משויך. יחד עם זאת, ניתן כן להגדיר מספר פרמטרים המבדלים מבנה תעשייתי ממבנה אחר.

מה מייחד מבנים המשמשים לתעשייה

מבנה תעשייה נועד לאפשר פעילות אופטימאלית של האנשים אשר עושים בו שימוש, בכל תעשייה ותעשייה. התאמתו של המבנה תעשה על פי הגדרה ספציפית של הצרכים. מבנים מסוג זה מוקמים אך ורק באזורי תעשייה, ולא ימוקמו בסמוך לאזורי מגורים. לנושא זה חשיבות עליונה באיתור מיקומים פוטנציאליים להקמת מבנים מהסוג המדובר. פרמטר נוסף המאפיין מבנים מסוג זה המשמשים לתעשייה הוא אופן בנייתם. מבני תעשייה אינם מוקמים על בסיס עקרונות בניה פרטית, אלא בהתאם לסטנדרטים של בנייה תעשייתית. בתחום הבניה התעשייתית קיימים עקרונות ברורים המנחים את אופן הבניה, ועל המבנה לעמוד בעקרונות הנ"ל. הקמת המבנה לרבות אופן החלוקה הפנימית בו, תעשה על בסיס הצרכים והשימושים שהוגדרו.

מבנה לתעשיית המזון

תעשיית המזון הינה תעשייה ענפה ומורכבת, הדורשת שילוב נכון ויעיל של מכונות ייצור, מיון, אריזה, שינוע, והכנה להפצה. מבנה הנועד לשמש את תעשיית המזון חייב להיות מותאם בצורה מדויקת לצרכי המפעל הספציפי. תכנון של מבנה תעשייה הצפוי לשמש את תעשיית המזון צריך לכלול התייחסות למיקום נכון של המכונות השונות, יכולת התנהלות טובה ובטוחה של העובדים במבנה זה, יכולת ניקוי וטיהור המבנה ללא השבתה של כלל הפעילות, עמידה בתקני איכות ובטיחות המזון, בקר אקלים בהתאם לצרכים הספציפיים של המפעל ועוד. מבני תעשייה חייבים להקפיד על איטום בכל חלקי המבנה, כך שתשמר הסטריליות בכלל תהליכי היצור.

מבנה לתעשיית הטקסטיל

בתחום הטקסטיל מתקיימים עקרונות דומים אשר צוינו קודם לכן במבנים המשמשים את תעשיית המזון. גם תחום הטקסטיל כולל שימוש במיכון כבד וגדול, המופעל חלקו בצורה אוטומאטית וחלקו בעזרת כוח אדם. בתחום הטקסטיל מושם דגש מרכזי על יכולתו של המבנה לספק תאורה באיכות שתאפשר לעובדים במקום לבצע עבודתם ביעלות. תחום זה כולל צורך בשטחי מיון ואחסון, אשר יש לתכננם כחלק מהתכנון של מבנה התעשייה.

מבנה לתעשיית התרופות

לתעשיית התרופות כמה מאפיינים ייחודיים, המבדלים אותה מתעשיות אחרות. אחד  המאפיינים הדרושים ליישום בתכנון ובניה של מבנה תעשייה לתחום זה הינו הצורך במערכת ניקוז פסולת תרופות. ייצור תרופות והפקת חומרים מסוג זה כולל בתוכו תרכובות כימיות שחלקן יכולות להוות סכנה, באם לא נאספות ומנוקזות בצורה מבוקרת. לצד ניקוז ואיסוף הפסולת, חייבת להיות הקפדה על בקרת הטמפרטורה. ייצור תרופות נעשה בטמפרטורות מותאמות לסוג הפעילות, ועל המבנה לספק את יכולת הגמישות הדרושה בנושא.  נושא נוסף עליו מושם דגש בפעילות תעשייתית בתחום התרופות הוא נושא הסטריליזציה. הקמה של מבני תעשייה המשמשים לתחום התרופות כוללת התקנת מערכות ניקוי וסטריליזציה מתקדמות במיוחד.

כיצד לבחור מבנה תעשייה

כאשר ניגשים למלאכת בחירה של מבנים לצרכי תעשייה, חשוב ראשית כל לבצע הגדרה מדויקת של הצרכים. ככול ששלב הגדרת הצרכים יהיה מוקפד ומדויק, כך שלב איתור המבנה יהיה קצר יותר. איתור מבני תעשיה צריך לכלול בתוכו גם פניה לרשויות, אשר יוכלו לספק מידע רב אודות המבנה.