אודות נדלן מניב למכירה

כיום יותר ויותר אנשים פרטיים שיכולים להרשות לעצמם משקיעים בנדל"ן מניב על מנת לייצר מהצד הכנסה נוספת, כך שאם נסתכל על הנתונים, במהרה נמצא שרק התשואה מהשכרת דירות, נעה בחודש בין 4/5 אחוז משווי הנכס.

תשואה שנתית

לפני שעושים עסקה שקשורה לרכישה נדלן יש לעבור היטב על מכלול הנתונים. כך למשל יש לעבור על נתונים כגון תשואה שנתית קבועה והגובה שלה, מחיר נוכחי לעומת מחיר עתידי, נתוני תפוסה, תשואה פוטנציאלית של הנדלן, נתוני תפוסה לטווח הרחוק וכדומה. על מנת לעשות זאת אין צורך ללמוד את התחום מהבסיס, אלא ניתן ואף מאוד מומלץ להיעזר באנשי מקצועי ייעודיים כגון אנליסטים. אם נבקש לתמצת את שיעורי הבית לפני רכישת נדלן מניב למכירה, נאמר שיש לעבור על היחס שבין עלות הרכישה לבין שכר הדירה העתידי, כאשר תשואה סבירה וכדאית נעה בין 7-9 אחוז בשנה, (לאחר קיזוז הוצאות שוטפות כגון פחת ותחזוקה), כך שהמטרה בעת רכישת נדלן עסקי למכירה היא שהתשואה שמתקבלת באחוזים תהיה גבוהה יותר מגובה הריבית אותה יש לשלם לבנק עבור מימון העסקה.

תזרים מזומנים

מהו נכס מניב? ובכן נכסים מניבים הנו נכס שבשורה התחתונה מניע תזרים מזומנים ראוי לכל אורך תקופת החזקתו, נכס אשר נושא תשואה שמאפשרת הכנסה באופן קבוע. העיקרון פשוט ומושתת על התפישה הפיננסית, כלומר ניתן להשתמש בהון עצמי יחסית מינורי, (יחסית לגודל ההשקעה), תוך צבירת נכסים.  כך למשל אותו נדלן מניב יכול להיות מבנה מסחרי, דירת מגורים, מתחם משרדים, תחנת דלק, בית מלון וכדומה.

טיפים עבור רכישת נכס מניב

כיוון שכל אחד מבקש לבצע עסקת נדלן משתלמת ורווחית, רצוי לעבור על כמה פרמטרים מהותיים: על גודל הנכס, (ישנה עדיפות עבור דירות קטנות במרכז הארץ), מיקום, (מרכזי הערים הגדולות הכי מבוקשים), נגישות, (עדיפות לנכסים שקרובים לעורקי תחבורה ראשיים), המחיר של הנכס, (עדיפות למחיר נדלן כמה שיותר נמוך, גם את השכירות תהיה גם היא נמוכה), ולבסוף ישנו עניין המימון, ופה כדאי לקבל אחוז כמה שיותר גבוה מסך המשכנתא.