נדל"ן מסחרי מניב

נדל"ן מניב הינו נכס המניב תשואה. התשואה יכולה לנבוע מהשכרת הנכס, ואז תהיה תשואה ברמה חודשית,  או תשואה שתנבע ממכירת הנכס, שתהה חיובית באם נמוכה מסך ההוצאות וגובה ההשקעה על רכישת הנכס. תשואה זו מגלמת בתוכה גם את עליית שווי הנכס, מיום רכישתו והיא מחושבת כהפרש בין גובה ההשקעה על הנכס ובין סך התזרים התקופתי של ההכנסות, הנובעות מהשכרתו או מכירתו. לא כל נכס נחשב נכס מניב. דירות המשמשות לצורך מגורים אינן מוגדרות כנכס מניב.

בחירת נכס מניב

בבחירה של נכס מניב יש כמה נקודות אשר מומלץ לבחון: האם יש כוונה לנהל את הנכס בעזרת חברת ניהול או באופן עצמאי, האם יש כוונה לשמור את הנכס או למכור אותו לאחר מספר שנים, האם יש חשיבות מבחינת רוכש הנכס למשך הזמן בו יוכל לממש אותו באמצעות מכירה.

מנוף פיננסי

מושג זה מבטא את היכולת של משקיע לרכוש נכס אחד או יותר, תוך מינימום שימוש בהון העצמי שלו, באמצעות לקיחת הלוואה. בתום תקופת החזר ההלוואה, זוכה המשקיע בנכס מניב אשר נשאר בבעלותו.

שיעורי תשואה משתנים

שיעור התשואה  שניתן לקבל מנדל"ן מניב תלוי בגורמים רבים: רמת הסיכון בהשקעה, גובה הריבית, תנאי השוק ועוד. התשואה נקבעת גם על פי מיקומו של הנכס, רמת האטרקטיביות שלו, ומצבו של הנכס. נכס אטרקטיבי אשר קל יהיה להשכיר אותו במהירות ולגבות עבורו דמי שכירות גבוהים יחסית, יוכל להניב תשואה גבוהה. כמובן שיש להניח כי גם העלות  לרכישתו תהיה בהתאם.

השכרת נכס מניב

ישנן כמה אפשרויות לקבל תשואה מהשכרה של הנדל"ן המניב. אפשרות אחת היא להשכיר נכס לגורם עסקי, אשר הוא יישא בעלויות התפעול של הנכס – שיפוץ, פרסום, תחזוק. אפשרות זו מזכה את בעל הנכס המניב בתשואה שאינה כרוכה בטרחה מצידו או בעלויות נוספות, מעבר לעלות הכרוכה ברכישת הנכס. אפשרות אחרת כרוכה בהשכרת החלק המניב בלבד. במידה ומדובר בנכס בעל שטח גדול, ניתן לפצלו ולהגדיר חלק ממנו כנדל"ן מניב. את חלק זה להשכיר לגורם אשר ישלם לבעל הנכס שכירות על הנכס, והוא גם יהיה זה שיישא בעלויות  ובמשימות הכרוכות בתפעול שוטף של הנכס.

השקעה משתלמת

נכס מניב מהווה השקעת נדל"ן שיכולה להניב עבור רוכש הנדל"ן לא מעט כסף. השקעה בסוג נכס כזה כרוכה בהוצאות רכישה, עלויות מיסוי, ויש להתמצא ולהכיר את כל הפרטים, על מנת לעשות עסקה כלכלית משתלמת.

הפיכת נכס למניב

אנשים רבים מחזיקים בבעלותם נכסים אשר אינם מנוצלים באופן אופטימאלי. נכסים אשר עומדים ללא שימוש, באופן מלא או חלקי, בגינם נדרשים תשלומי מיסים מבעל הנכס, למרות היותם לא מנוצלים. נכסים אלו ניתן להפוך לנכסי נדל"ן שיניבו עבור בעל הנכס תשואה חודשית קבועה, יכסו את ההוצאות השוטפות בגין נכסים אלו, ואף יאפשרו רווח. נכס המהווה נדל"ן מניב נחשב אטרקטיבי יותר מנכס שאינו צפוי להניב תשואה.

נכסים מניבים בארץ ובחו"ל

נכס מניב ניתן לרכוש לצורך השקעה בארץ ובחו"ל. קיימים מומחי נדל"ן אשר תפקידם איתור נכסים מסוג זה ומכירתם לגורמים המעוניינים בהשקעה. ישנן מדינות אשר שעור התשואה על ההשקעה של נדל"ן בהן גבוה במיוחד, והן מושכות אליהן משקיעים ממקומות שונים בעולם. משקיע המעוניין בנדל"ן מהסוג המניב במדינה אחרת, יכול לפנות לאחד מיועצי הנדל"ן בארץ, אשר מתמחים במציאת נכסים מניבים ברחבי העולם, בקיאים בכלל העלויות וההוצאות הכלולות בתהליך, ויוכלו לספק נכס מניב בתשואה משתלמת במיוחד.